کارآموزی و پروژه

فروشگاه جامع مقالات, کارآموزی ,پاورپوینت تحقیق دانشجو یان تخفیف به مدت محدود 5تا60درصدی محصولات دانلودی

تحقیق پاورپوینت کار آموزی وپروژ ه های دانشجویی پروژه مقاله و کارآموزی خود را در کاراموزی رشته جستجو کنید در صورت هرگونه سوالی با ما تماس بگیرید به مناسبت های مختلف از تخفیف عمومی محصولات دانلودی ما استفاده کنید با یک بار خرید از فروشگاه ما در خرید های بعدی میتوانید کد تخفیف دریافت کنید

اطلاعیه فروشگاه

تخفیف ویژه دانشجویی 5تا60 درصدی محصولات به مدت محدود در صورت داشتن هرگونه سئوالی میتوانید از طریق گفتگوی زنده تلگرام در همین صفحه مطرح نمایید ویا اینکه با شماره 09133813214تماس بگیرید

دانلود تحقیق درباره گیاهان آبزی

دانلود تحقیق درباره گیاهان آبزی

فایل تحقیقی و پژوهشی گیاهان آبزی در 32 صفحه بصورت ورد قابل استفاده دانشجویان شاخه کشاورزی و زراعت میباشد

فصل اول :  مقدمه

فصل دوم :  مقدمه ای بر لیمنولوژی و ارتباط آن با ارگانیسم ها و گیاهان آبزی

فصل سوم : سطوح مطالعه و اکولوژی گیاهان آبزی

فصل چهارم : سازشهای گیاهان آبزی با محیط آب

فصل پنجم : آلودگی آبها و اثرات متقابل آنها و گیاهان آبزی

فصل ششم :  مدیریت گیاهان آبزی

فصل هفتم : ارتباط متقابل گیاهان آبزی و سایر ارگانیسمها

فصل هشتم : منابع علمی وآشنایی با مهمترین گونه های گیاهان آبزی ایران

فصل نهم : گذری بر مقالات و منابع مرتبط 

 

فصل دوم

 

اکولوژی اکوسیستم های آبی و تاثیر آن بر گیاهان آبزی

 

 

 

حدود 97 درصد از آبهای کره زمین در دریاها و اقیانوسها، 8/2 درصد در یخهای قطبی و تنها 2/0 درصد از آبهای کره زمین در آبهای داخلی قرار دارند. از سوی دیگر حدود 70 درصد سطح کره زمین را آبهای دریایی تشکیل می دهند. علوم لیمنولوژی یا علم مطالعه آبهای محصور در خشکی و اقیانوس شناسی به طور مشترک جهت بررسی اکولوژیک اکوسیستم های آبی کره زمین کاربرد دارند. در این علوم به برخی صفات آب پرداخته می شود که دارای اثراتی بر زندگی گیاهان آبزی هستند. در اینجا سعی شده است تا به بعضی از این موارد اشاره شود. به دلیل این که عمده گیاهان آبزی متعلق به آبهای محصور در خشکی ها بوده و تعداد گیاهان آبزی دریازی اندک می باشد، در این بخش بیشتر به مطالعه صفات آبهای داخلی و تاثیر آن بر گیاهان آبزی پرداخته شده است.

 

الف: ساختمان و خواص فیزیکی آب

 

ساختمان آب: آب مولکول دو قطبی با زاویه 105 درجه است که از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده و پیوندهای هیدروژنی آن تجمعات مولکولی به نام کلاستر را می سازند که مابین کلاسترها توسط مولکولهای منفرد آب پر می شود. اندازه کلاسترها یا تعداد مولکولهای آب شرکت کننده در آنها با کاهش دمای آب بیشتر می شود.

 

وزن مخصوص آب: وزن مخصوص آب متاثر از میزان مواد حل شده، فشار و درجه حرارت می باشد. افزایش یا کاهش دمای آب نسبت به دمای 94/3 درجه سانتی گراد و کاهش مواد محلول موجب کاهش وزن مخصوص آب می شوند. میزان نمک آبهای داخلی عموما کمتر از یک گرم در هزار ( ppt ) بوده و لذا این ابها در دامنه آبهای شیرین قرار داشته و املاح تاثیر چندانی بر وزن مخصوص آنها ندارند. وزن مخصوص آب موجب می شود تا دمای انجماد آب کاهش یابد و لایه های زیرین آب از خطر یخ زدگی برهند. همچنین گیاهان به دلیل بالابودن وزن مخصوص آب انرژی کمتری جهت ایستایی و قائم بودن به خود در آب صرف نموده و در نتیجه نیاز به اندامها و بافتهای نگهدارنده در آنها اندک یا غیر ضروری می باشد. علت مچاله شدن و به هم ریختگی گیاهان آبزی خارج شده از آب نیز همین پدیده است. 

فصل سوم

اکولوژی گیاهان آبزی

 

سطوح مطالعه اکوسیستم های آبی عبارتند از اکولوژی دریایی ، اکولوژی مصب ، اکولوژی مرداب و آب شیرین (جاری- راکد) .

 

انواع اکوسیستم های آبی:

الف: زیستگاه دریایی:

دارای شوری 3.5% نمک که تمامی آبهای آن به هم پیوسته هستند. و بنابراین کیفیت آب تقریبا یکسان است. البته به دلیل تفاوت در دما و شوری و عمق آب، باز هم تفاوتهایی در کیفیت آب و در نتیجه کنام موجود در آنها پیش آمده و ارگانیسمهای یک منطقه به راحتی قابل انتقال و مهاجرت به منطقه دیگر نیستند. این اکوسیستم 70% از سطح زمین را پوشانده و دارای عمق متوسط5 کیلومتر بوده که در نقاط بالایی موجودات دارای زندگی اتوتروفی هستند و در نقاط زیرین با زندگی هتروتروفی به سر می برند. میزان نفوذ نور در آبآبآهای صاف  35تا 38%  تا عمق یک متری است. و به عمق 50 متری نیز کمتر از 1% نور اولیه  می رسد. بیشترین جذب نور و فرآیندهای فتوسنتزی تا عمق 5 متری آب انجام می شوند. در این منطقه باریک علفزارهای دریایی و جنگلهای مصطلح آن را می بینیم. که شامل فیتوپلانکتونها و ماکروآلگها و گیاهان آبزی هستند. دما در دریاها باعث ایجاد جریان اقیانوسی شده و در پراکنش گیاهان و دیاتومه ها موثر است. میزان نمک دریا3.3 تا 4 % است و PH  آن 7و8 و قلیایی است. معمولا تنها عنصر محدود کننده رشد گیاهان و جلبکها در دریاها فسفات است.

 

ب: دلتاها:

نقاط تلاقی آب شیرین و شور که دارای فون و فلور ترکیبی هردو اکوسیستم هستند. میزان و نوع گیاهان آنها بر حسب تجمع نمک آب و نیز جزر و مد و میزان آبدهی فصلی رودها متفاوت است. بعبارت دیگر دلتاها همانند نقطه تلاقی دو اجتماع متفاوت گیاهی هستند.

پ: آب شیرین :

اکوسیستمهای غیر پیوسته که مانع یکسان بودن کیفیت آب و تنوع فون و فلور آنها می شود. دارای دو نوع راکد و جاری بوده  که از نظر اندازه ، عمق ، شکل بستر ، نیز موقعیت جغرافیایی ، تداخل حیاتی ، تغییرات فصلی و غیره با هم متفاوت هستند.

 

 

 

روش اندازه گیری پوشش گیاهی در اکوسیستم آبی :

 

 

 

مراحل اندازه گیری پوشش گیاهی در محیط آبی نیز شامل مراحل زیر است :

 

1: تعیین نقاط هموتیپ و هموژن روی نقشه از لحاظ تیپ گیاهی و پوششی ،شیب ، نوع خاک و ..

 

2: بازدید منطقه ای و یکنواخت کردن اطلاعات با محیط.

 

3 : تهیه لیست فلوریستیک مقدماتی از گونه ها در محلهای خارج از کوآدرات.

 

4: اندازه گیری با کوآدرات و سایر روشهای اکولوژیکی .

فصل پنجم

آلودگی آبها و اثرات آن بر گیاهان آبزی

 

منظور از آلودگی آبها دگرگونی در خواص فیزیکی ، شیمیایی ، زیستی ، باکتریایی و رادیولوژیک آب است که باعث می گردد استفاده های معین از آب دچار مشکل گردند. گروه EPA لیستی از آلاینده های اکوسیستم های آبی را به نام ADB منتشر کرده است که به عنوان آلاینده های بالقوه در آلوده سازی نهر ها و دریاچه ها نقش دارند. از مهمترین عوامل آلاینده آبها تشکیل لجن و سوسپانسیون سخت ، افزایش مواد مغذی آبها  ، غنای مواد آلی آبها  ، کاهش سطح اکسیژن محلول و .. می باشند. که منجر به آلودگی در یاچه ها و اکوسیستم های آبی بسته می شوند. چنین آلاینده هایی در اکوسیستم دریا موثر نبوده و یا در منطقه ای خاص اثر گذار هستند.

لجن و سوسپانسیون سخت تشکیل شده در آب باعث ویرانی زیستگاه و کدر شدن آب و نیز خفه شدن آبزیان می گردد. و در نهایت باعث تخریب اکوسیستم می شود. غنای مواد آلی آب رشد جلبکها را تحریک کرده و در نتیجه باعث تغییرات شدید در سطح اکسیژن محلول می شود. از دیگر آلاینده های آب می توان به مواد سمی و کودها و باکتریها و مواد زاید موجود در اکوسیستم آب و نیز مصنوعات شناور ساخته دست بشر مانند سدها و .. نام برد.

 

 

 

فصل ششم

 

مدیریت گیاهان آبزی

 

 

 

مقدمه :

 

گیاهان آبزی بخش مهمی از سلامت و تنوع اکوسیستمهای آبی هستند . گیاهان آبزی نقش اصلی در نگهداری کلی دریاچه ها ، آبگیرها ، رودخانه ها و نهرها برای ماهی ها ، حیات وحش و دیگر جانوران و نیز لذت های انسانی را بر عهده دارند.

 

نقش های ویژه گیاهان آبزی عبارتند از:

 

 • تامین زیستگاه برای ماهی ها ، مهره داران ، دوزیستان و پرندگان آبزی
 • تامین غذا برای حیات وحش و پستانداران .
 • باعث تخمریزی متعادل بسیاری از ماهی ها و دوزیستان و پستانداران می شوند
 • تولید اکسیژن در منابع آبی
 • حفاظت از رودخانه و سواحل آن ، دریاچه ها و مخازن زیر زمینی و خطوط ساحلی
 • تثبیت دما و نور در عملکرد اکوسیستم
 • چرخه مواد و آرام کردن انتقال رسوبات
 • فصل هفتم

  ارتباط گیاهان آبزی و سایر ارگانیسم ها :

   

  گیاهان آبزی از ارکان مهم اکوسیستم های آبی بوده و تقریبا نمی توان محیط آبی را یافت که فاقد گیاه باشد. این گیاهان نقش به سزایی در تعدیل شرایط محیطی برای سایر جانداران و تغذیه و زیستگاه آنان دارا هستند. در این بخش به بررسی روابط غذایی بین جانداران آبزی پرداخته و سپس سایر روابط موجود مابین گیاهان آبزی و سایر ارگانیسمها مورد توجه قرار می گیرند.

  1: روابط غذایی:  گیاهان آبزی نقش مهمی در تغذیه بسیاری از گونه های جانوری داشته و در عوض جانوران نیز نقش مهمی در تامین نیتروژن مصرفی گیاهان و سایر احتیاجات معدنی آنها و دخالت در تکمیل چرخه های زیستی آنان دارند.

  الف: تغذیه حشرات از گیاهان : برخی حشرات چه در حالت لاروی و چه در حالت بلوغ از گیاهان آبزی تغذیه می کنند. سیمولیده ها ، استراتیومیرا ها ، کوریکسیده ها ، تیپولیده ها و سیرونومیده ها از انواع جلبک ها و گیاهان عالی مرده و زنده استفاده می کنند.

  ب:تغذیه آبزیان از گیاهان : برخی گیاهان آبزی و جلبکها در زنجیره غذایی لاکپشت ها و دوزیستان قرار دارند.از مهمترین انواع ماهیان گیاهخوار می توان به مارماهی دهان گرد و آمور اشاره کرد.این موجودات در کنترل جمعیت گیاهان آبزی نیز نقش دارند. از جلبکها نیز در پرورش ماهی ها استفاده می شود. از سایر آبزیان گیاهخوار می توان به توتیای دریایی و غیره اشاره نمود.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,800 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileTTT_1975579_4932.zip67.4k

دانلود پروژه امنیت در وب و شناخت هکرها وحملات آنها

دانلود پروژه امنیت در وب و شناخت هکرها وحملات آنها پروژه امنیت در وب و شناخت هکرها بصورت ورد و قابل ویرایش در 80 صفحه جهت استفاده دانشجویان رشته کامپیوتر و it میباشد فهرست مطالب عنوان ..................................صفحه مقدمه.......................................1 فصل اول:اصول امنيت 1-1- امنيت به عنوان يك  زيربنا ...................5 رمز.....................5 1-3- امنيت به عنوان يك  محدوديت.......................6 1-4- تهاجم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

دانلود گزارش كارآموزي كارگاه گز بلداجي

دانلود گزارش كارآموزي كارگاه گز بلداجي فایل بصورت ورد در 131 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته صنایع غذایی تهیه گردیده است فصل اول: معرفی محصول و تاریخچه تکنولوژی ساخت گز.  1 معرفی محصول.  2 تاريخچه : 2 اهمیت واهداف طرح..  3 اهداف کلی اجرای طرح عبارتند از: 4 شرایط آب و هوایی محل اجرایی طرح شهر بلداجی..  4 موقعیت محل اجرای طرح..  4 فصل دوم: معرفی دستگاه ها و تجهیزات...  5 دیگ بخار. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 18,000 تومان 10% تخفیف